پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
شنبه 19 آذر - هفته پنجم مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس پایان یافت
شنبه 19 آذر - هفته هشتم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه کشور در مجموعه سوارکاری صفائیه یزد برگزار شد
شنبه 19 آذر - روز اول هفته پنجم مسابقات اسبدوانی در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس برگزار شد
شنبه 12 آذر - هفته چهارم مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس پایان یافت
شنبه 12 آذر - هفته هفتم مسابقات اسبدوانی صفایِیه یزد برگزار شد
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved