جمعه, 10 آذر, 1402
FRIDAY, December 1, 2023مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
یک شنبه 30 مهر - فراخوان مزایده سرمایه گذاری درمجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران
چهار شنبه 26 مهر - صعود تیم فوتسال مجموعه های سوارکاری به مرحله یک چهارم نهایی
چهار شنبه 29 شهریور - ساعات کاری و تعطیلی مجموعه های ورزشی تابعه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در روز یکشنبه دوم مهرماه
دو شنبه 20 شهریور - اطلاعیه تعطیلی مجموعه های ورزشی تابعه شرکت توسعه
یک شنبه 12 شهریور - تعطیلی مجموعه های ورزشی تابعه شرکت توسعه در روز اربعین حسینی
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved