پنج شنبه, 28 تیر, 1403
THURSDAY, July 18, 2024
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
جمعه 25 خرداد - هفته چهارم لیگ ملی چوگان در مجموعه نوروزآباد برگزار شد
شنبه 12 خرداد - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی ۱۴۰۳ حضور چشمگیری داشت
شنبه 12 خرداد - تعطیلی مجموعه های ورزشی تابعه شرکت توسعه در روز دوشنبه ۱۴ خرداد
شنبه 05 خرداد - برگزاری نشست شورای مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
سه شنبه 01 خرداد - تعطیلی مجموعه های ورزشی تابعه شرکت توسعه در روز چهارشنبه هفته جاری
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved