چهارشنبه, 09 آذر, 1401
WEDNESDAY, November 30, 2022
مجموعه سوارکاری بندرترکمن ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
مجموعه سوارکاری بندرترکمن به مساحت حدود 45 هکتار در استان گلستان واقع گردیده است این مجموعه صرفاً جهت برگزاری مسابقات کورس سالیانه طبق تقویم ورزشی فدراسیون مورد استفاده قرار می گیرد و اکنون در اختیار هیات سوارکاری آق قلا قراردارد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved