چهارشنبه, 09 آذر, 1401
WEDNESDAY, November 30, 2022
مجموعه سوارکاری شهداء 26 آبان دشت آزادگان ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
مجموعه سوارکاری شهداء 26 آبان دشت آزادگان واقع در شهرستان سوسنگرد و از اراضی روستای صحیلاویه جنب پادگان قدس قرار دارد.
این مجموعه 67 هکتاری در سال 1367 پایه گذاری شده است و دارای پیست اسبدوانی می باشد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved