چهارشنبه, 09 آذر, 1401
WEDNESDAY, November 30, 2022
مجموعه سوارکاری بین المللی هفت باغ کرمان ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
مجموعه سوارکاری بین المللی هفت باغ کرمان واقع در ابتدای اتوبان هفت باغ کرمان به مساحت تقریبی 107 هکتار می باشد.
این مجموعه دارای یک ساختمان اداری، یک اصطبل 40 باکسی به شکل کاروانسرا به همراه اتاق هایی جهت اقامت مربیان و پرستاران اسب و ساختمان ورودی (نیمه کاره) و همچنین یک پیست اسبدوانی به طول 3 کیلومتر می باشد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved