جمعه, 10 آذر, 1402
FRIDAY, December 1, 2023
مجموعه سوارکاری صفائیه یزد ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
مجموعه سوارکاری صفائیه یزد با مساحت حدود 217861 متر تحت پلاک ثبتی قسمتی از 13411 اصلی واقع در بخش 5 یزد و در مسير محله صفائیه خیابان نیروگاه قرار گرفته است، عرصه این مجموعه در همجواری اراضي 127 هكتاري صفائیه یزد قراردارد كه در سال 77 و طبق بند 2 مصوبه شوراي عالي اداري به شركت توسعه واگذار گرديده است.

مجموعه سوارکاری صفائیه یزد دارای؛

•اصطبل ها: اصطبل شماره 1 با ظرفیت 28 باکس به متراژ 1083 متر و اصطبل شماره 2 با ظرفیت 26 باکس به متراژ 1024 متر جهت نگهداری اسب می باشد.
•مانژ مسابقات پرش همراه با جایگاه و سکوی نیمه تمام تماشاچان واقع در ضلع شرقی مجموعه.
•مانژ تمرین و گرمکن واقع در ضلع جنوبی مانژ مسابقات قرار دارد.
•مانژ بیضی سیمانی و نرده ای جهت لنژ اسب و آموزش ابتدایی سوارکاری واقع در ضلع شمالی مانژ مسابقات پرش.
•مانژ تمرین واقع در ضلع شمال شرقی مجموعه می باشد.
•مانژ نمایش اسب کورس (قبل از مسابقه) واقع در ضلع غربی و جنب میدان اسبدوانی می باشد.
•چاه آب عمیق شیرین به متراژ 130 متر به همراه تجهیزات سر چاهی.
•باجه پیشبینی مسابقات کورس جنب میدان اسبدوانی.
•میدان اسبدوانی و سکوی تماشاچیان و سکوی نفرات برتر مسابقات.
•دفتر مدیریت مجموعه.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved