چهارشنبه, 09 آذر, 1401
WEDNESDAY, November 30, 2022
مجموعه سوارکاری شهید فتحی محمدی خرم آباد ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
مجموعه سوارکاری شهید فتحی محمدی خرم آباد واقع در کیلومتر 4 جاده الشتر انتهای بلوار ولایت (منطقه دره گرم) در بخش 4 خرم آباد به مساحت 77589.50 متر مربع می باشد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved