چهارشنبه, 09 آذر, 1401
WEDNESDAY, November 30, 2022
یک شنبه 29 آبان
تسطیح زمین مسابقه پرش با اسب
تسطیح زمین مسابقه پرش با اسب

تسطیح و بهسازی زمین مسابقه پرش با اسب مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری؛ امروز یکشنبه ۲۹ آبان ماه، عملیات تسطیح و بهسازی مانژ پرش اسب مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد آغاز شد.
تسطیح زمین مسابقه باعث کاهش آسیب دیدگی های اسب در زمان تمرین و مسابقه می شود.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved