دوشنبه, 29 دی, 1399
MONDAY, January 18, 2021
اراضی 3 گانه استان کردستان ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
باغ لاله سنندج 20 هكتار.
پيرتاج 3 هكتار.
تخت سفلي 4 هكتار.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved