جمعه, 02 اسفند, 1398
FRIDAY, February 21, 2020


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
سه شنبه 29 بهمن - بازدید کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه از برخی اماکن مجموعه شهید شیرودی
سه شنبه 29 بهمن - دیدار روسای فدراسیون های ورزش های رزمی و کوه نوردی با مدیرعامل شرکت توسعه
سه شنبه 29 بهمن - بررسی تکمیل سالن ۶ هزارنفری گلستان
یک شنبه 27 بهمن - توسعه همگانی موتورسواری و اتومبیلرانی در دستور کار است
یک شنبه 27 بهمن - نواقص ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بیرجند رفع می‌شود
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved