سه شنبه, 04 آذر, 1399
TUESDAY, November 24, 2020

مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
شنبه 24 آبان - هفته دوم رقابتهای کورس پاییزه در گنبد کاووس برگزار شد
شنبه 24 آبان - هفته دهم کورس پاییزه آق قلا
شنبه 17 آبان - هفته نهم کورس پاییزه کشور در مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شد
شنبه 17 آبان - برگزاری هفته اول کورس اسبدوانی پاییزه در گنبدکاووس
شنبه 10 آبان - هفته هشتم کورس پاییزه کشور در مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شد
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved