چهارشنبه, 01 اسفند, 1397
WEDNESDAY, February 20, 2019

مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
دو شنبه 29 بهمن - بررسی بلیط فروشی مکانیزه در ورزشگاه آزادی
دو شنبه 29 بهمن - بازدید معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه از مجموعه شهید شیرودی
دو شنبه 29 بهمن - بررسی وضعیت سالن شهید افراسیابی و مجموعه شهید شیرودی با حضور معاون مشارکت های مردمی
شنبه 27 بهمن - تلاش برای افتتاح ورزشگاه پنج هزارنفری نور در اوایل سال آینده
جمعه 26 بهمن - بازدید مهندس کریمی از ادامه نصف پوشش سقف ورزشگاه نقش جهان
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved