دوشنبه, 30 اردیبهشت, 1398
MONDAY, May 20, 2019
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
چهار شنبه 25 اردیبهشت - مجمع طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شرکت توسعه
سه شنبه 24 اردیبهشت - بازدید وزیر ورزش آذربایجان از آکادمی ملی المپیک و مجموعه ورزشی آزادی
سه شنبه 24 اردیبهشت - زمینه حضور پیمانکاران اماکن ورزشی را در آذربایجان فراهم می کنیم
دو شنبه 23 اردیبهشت - دیدار رییس فدراسیون هاکی با مدیرعامل شرکت توسعه
پنج شنبه 19 اردیبهشت - تکذیب خبر نادرست ساخت ورزشگاه کربلا توسط ایران
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved