جمعه, 29 تیر, 1397
FRIDAY, July 20, 2018

مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
چهار شنبه 27 تیر - بازدید معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه از اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی
سه شنبه 26 تیر - ورزشگاه آزادی کاملاً آماده برگزاری مسابقه است
سه شنبه 26 تیر - برگزاری هفتمین جلسه دیدار کارکنان با مدیرعامل و رییس هیات مدیره
سه شنبه 26 تیر - خمارلو معاون مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان شد
سه شنبه 26 تیر - حضور زنان، علت برکناری مدیرعامل ورزشگاه آزادی نیست
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved