جمعه, 29 شهریور, 1398
FRIDAY, September 20, 2019


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
چهار شنبه 27 شهریور - باید از عرصه ورزش برای حفظ و نگهداری ارزش های بجا مانده از دفاع مقدس استفاده کنیم
سه شنبه 26 شهریور - اطلاعیه شرکت توسعه در خصوص حادثه تلخ ورزشگاه آزادی
سه شنبه 26 شهریور - بی‌ احتیاطی پیمانکار داربست ها/ این اتفاق هیچ ربطی به گیت‌های بلیت فروشی ندارد
دو شنبه 25 شهریور - اجرای قانون 90 به 10 در دربی قطعی شد
یک شنبه 24 شهریور - برگزاری مجمع عمومی شركت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved