جمعه, 23 آذر, 1397
FRIDAY, December 14, 2018

مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
چهار شنبه 21 آذر - بررسی طرح جامع بهسازی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
چهار شنبه 21 آذر - نشست پیرامون بهره برداران مجموعه ورزشی انقلاب
چهار شنبه 21 آذر - بررسی وضعیت برخی پروژه های ورزشی مازندران با حضور مدیرعامل شرکت
سه شنبه 20 آذر - دیدار روسای فدراسیون های هندبال و اسکیت با مدیرعامل شرکت توسعه
دو شنبه 19 آذر - تلاش برای افتتاح ورزشگاه شش هزارنفری شیراز تا سال آینده
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved