چهارشنبه, 29 اسفند, 1397
WEDNESDAY, March 20, 2019

مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
شنبه 25 اسفند - از سرمایه عظیم فرزندان شاهد استفاده می کنیم
دو شنبه 20 اسفند - در نامه ای به مدیران مجموعه های ورزشی صورت گرفت
یک شنبه 19 اسفند - برگزاری دو مزایده اماکن مجموعه های انقلاب و شهید شیرودی
یک شنبه 19 اسفند - افتتاح هشتصد پروژه ورزشی در سال جاری کارنامه بسیار روشنی در بخش ورزشی دولت است
شنبه 18 اسفند - بازدید دکتر سلطانی فر و مهندس کریمی از سالن 6 هزارنفری شیراز
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved