چهارشنبه, 26 مهر, 1396
WEDNESDAY, October 18, 2017مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مانژ اصلی مسابقات
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
سه شنبه 25 مهر - از آبان ماه/ کلیه معاملات و مناقصات شرکت توسعه منوط به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
دو شنبه 24 مهر - امروز ساعت 11:30 / برنامه استانداردسازی در ورزش با حضور مهندس مدبر در را دیو ورزش
یک شنبه 23 مهر - صد و چهل و چهارمین نشست شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان
چهار شنبه 19 مهر - سهیلالیتا سهی افتخار ایران در رشته درساژ
چهار شنبه 29 شهریور - بررسی تکمیل پروژه های فارس در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان با مهندس مدبر
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved