دوشنبه, 02 اسفند, 1395
MONDAY, February 20, 2017


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مانژ اصلی مسابقات
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نقشه مجموعه
سایر اخبار
شنبه 16 بهمن - مراسم افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام- شیراز
یک شنبه 03 بهمن - نخستین آزمایشگاه استاندارد تجهیزات ورزش ایران به دنبال اخذ تاییدیه بین المللی
سه شنبه 28 دی - بازدید مهندس مدبر از ورزشگاه 19 مهر بجنورد و دیدار با استاندار خراسان شمالی/ در حال تکمیل
سه شنبه 28 دی - راهکارهای حضور قدرتمند ایران در عرصه بازارهای رقابتی محصولات ورزشی
یک شنبه 26 دی - بازدید مهندس مدبر از پانزدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved