پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
چهار شنبه 14 اسفند - اقدامات شرکت توسعه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
شنبه 10 اسفند - بازدید مهندس کریمی از امکانات فدراسیون های مستقر در مجموعه ورزشی آزادی
شنبه 10 اسفند - قسمت های مختلف ورزشگاه آزادی ضدعفونی شد
چهار شنبه 07 اسفند - آماده سازی سالن کشتی مجموعه ورزشی شهید شیرودی بررسی شد
سه شنبه 06 اسفند - اصلاح تغییرات مورد نیاز بودجه های عمرانی سال ۹۸
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved