یکشنبه, 03 مرداد, 1400
SUNDAY, July 25, 2021مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
یک شنبه 26 اردیبهشت - هفته بیستم کورس در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس
جمعه 22 اسفند - هفته شانزدهم مسابقات کورس اسبدوانی در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس
یک شنبه 26 بهمن - تسطیح و رگلاژ مانژهای مجموعه سوارکاری خوراسگان
شنبه 18 بهمن - هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس
شنبه 11 بهمن - هفته دهم مسابقات اسبدوانی در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved