یکشنبه, 02 اردیبهشت, 1397
SUNDAY, April 22, 2018مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
شنبه 01 اردیبهشت - با حکم مهندس نیکو خصال / موسوی سرپرست مجموعه سوارکاری نوروزآباد شد
چهار شنبه 29 فروردین - مهندس کریمی راهی استان قزوین می شود
سه شنبه 28 فروردین - انتصاب سرپرست بهره برداری از اماکن ورزشی و امور استان ها و مسئول پیگیری های ویژه
سه شنبه 28 فروردین - انتصاب سرپرست جدید طرح و برنامه/ هنرور جایگزین نیل آبکن شد
سه شنبه 28 فروردین - با حکم مهندس کریمی صورت گرفت/ انتصاب مدیر جدید امور قراردادها
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved