یکشنبه, 29 بهمن, 1396
SUNDAY, February 18, 2018


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
دو شنبه 23 بهمن - دیدار روسای فدراسیون های بسکتبال، کونگ فو و بولینگ و بیلیارد با مهندس کریمی
شنبه 14 بهمن - دیدار مدیرعامل و رییس هیات مدیره پرسپولیس با مهندس کریمی
چهار شنبه 11 بهمن - بررسی برگزاری مسابقات جودو در سالن های شهید کبکانیان و شهید افراسیابی
سه شنبه 10 بهمن - بررسی ایجاد کورت های جدید اسکواش در دیدار سلیمانی با مدیرعامل شرکت توسعه
سه شنبه 10 بهمن - امکان سنجی جهت احداث پناهگاه برای کوهنوردان و توسعه رشته کوهنوردی
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved