یکشنبه, 01 اردیبهشت, 1398
SUNDAY, April 21, 2019مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
سه شنبه 27 فروردین - از تشکیل هیات امنای مجموعه ورزشی انقلاب تا برگزاری یکپارچه و منسجم مناسبت های فرهنگی
دو شنبه 26 فروردین - سه مناقصه مجموعه های آزادی و انقلاب برگزار شد
یک شنبه 25 فروردین - بازدید میدانی مدیرعامل شرکت توسعه و رییس فدراسیون هندبال از بازسازی ورودی غربی مجموعه انقلاب
شنبه 24 فروردین - بازدید مهندس کریمی از پروژه های مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
سه شنبه 20 فروردین - دیدار رییس فدراسیون کاراته با مدیرعامل شرکت توسعه
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved