جمعه, 03 فروردین, 1397
FRIDAY, March 23, 2018


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
یک شنبه 27 اسفند - تقدیر مدیرعامل شرکت توسعه از پرسنل خدمات در روزهای پایانی سال 96
سه شنبه 22 اسفند - بازدید از مجموعه ورزشی ثامن الائمه و دیدار با استاندار و شهردار مشهد
دو شنبه 21 اسفند - پروژه های ورزشی نیمه تمام خراسان رضوی بررسی می شوند
دو شنبه 21 اسفند - سایت AFC: ورزشگاه آزادی برگ برنده استقلال است
یک شنبه 20 اسفند - افتتاح زمین چمن مصنوعی داراب و زورخانه جهرم
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved