دوشنبه, 15 آذر, 1400
MONDAY, December 6, 2021
مجموعه سوارکاری پیربازار رشت ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
مجموعه سوارکاری پيربازار رشت با حدود 5 هكتار واقع در بندر انزلي شهرستان پيربازار می باشد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved