پنج شنبه, 23 اردیبهشت, 1400
THURSDAY, May 13, 2021
جمعه 24 بهمن
افتتاحیه در مجموعه سوارکاری آق قلا
سر درب و جایگاه تماشاگران مجموعه سوارکاری آق قلا توسط دکتر تقی زاده معاون وزارت ورزش و جوانان ، که با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان توسط حاج حمید موحد خیر ورزشیار شهرستان آق قلا ساخته شده است، افتتاح شد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved