شنبه, 26 آبان, 1397
SATURDAY, November 17, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
همایش پیاده روی کارکنان مجموعه های سوارکاری، نوروزآباد و معاونت فنی فدراسیون سوارکاری
نمایش جزئیات
1397/07/29
ادامه روند دیوارکشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/07/25
آسفالت محوطه ورودی مجموعه سوارکاری بندرترکمن
نمایش جزئیات
1397/07/02
تجهیزکارگاه و مراحل شروع به کار دیوارکشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/07/01
مراسم تشییع و بدرقه حسام شالچیان قهرمان پرش با اسب کشور
نمایش جزئیات
1397/06/31
بازدید فتح الهی معاون مشارکت های مردمی از مجموعه های سوارکاری سه گانه استان گلستان
نمایش جزئیات
1397/06/26
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور/ مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/06/25
در حاشیه هفته چهارم مسابقات کورس اسبدوانی تابستانه تهران
نمایش جزئیات
1397/06/18
هفته چهارم مسابقات کورس اسبدوانی تابستانه تهران
نمایش جزئیات
1397/06/18
هفته سوم از مسابقات سراسری اسب دوانی تهران
نمایش جزئیات
1397/06/11
عکس های گرفته شده توسط همکاران مجموعه های سوارکاری در نذری عید غدیر
نمایش جزئیات
1397/06/10
پخت و توزیع غذای نذری در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/06/10
...
صفحه 1 از 7 صفحه
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved