جمعه, 29 تیر, 1397
FRIDAY, July 20, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
جلسه نحوه استقرار فدراسیون سوارکاری در مجموعه سوارکاری شهدا
نمایش جزئیات
1397/04/20
شروع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مدیریت و اداری مجموعه های سوارکاری
نمایش جزئیات
1397/04/16
بررسی وضعیت فدراسیون های سوارکاری و چوگان در مجموعه شهدا
نمایش جزئیات
1397/04/13
نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت
نمایش جزئیات
1397/04/11
نصب تابلوهای راهنمایی در معابر اصلی منتهی به مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/04/10
روند احداث پیاده راه تندرستی در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/04/05
بازدید مهندس کریمی به همراه معاون مشارکت های مردمی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/04/04
بازدید مهندس نیکوخصال از نمایشگاه صنعت اسب
نمایش جزئیات
1397/04/02
بازدید غنمی به همراه مهندس نیکو خصال از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/04/02
روند بازسازی و احداث ساختمانی جهت آسایشگاه انتظامات در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/03/29
ساخت و نصب تابلو های سر در ساختمان ها و اتاق های اداری مجموعه های سوارکاری
نمایش جزئیات
1397/03/23
برگزاری دومین جلسه مدیر مجموعه های سوارکاری با پرسنل
نمایش جزئیات
1397/03/22
صفحه 1 از 5 صفحه
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved