سه شنبه, 02 بهمن, 1397
TUESDAY, January 22, 2019
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
بررسی طرح های سرمایه گذاری مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/10/10
روند دیوار کشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/10/08
برگزاری جلسه پرسنلی مجموعه های سوارکاری
نمایش جزئیات
1397/10/08
بررسی طرح ایجاد تابلو های تبلیغاتی در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/09/28
برگزاری جلسه شورای داخلی مجموعه های سوارکاری
نمایش جزئیات
1397/09/26
همایش پیاده روی کارکنان مجموعه های سوارکاری، نوروزآباد و معاونت فنی فدراسیون سوارکاری
نمایش جزئیات
1397/07/29
ادامه روند دیوارکشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/07/25
آسفالت محوطه ورودی مجموعه سوارکاری بندرترکمن
نمایش جزئیات
1397/07/02
تجهیزکارگاه و مراحل شروع به کار دیوارکشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/07/01
مراسم تشییع و بدرقه حسام شالچیان قهرمان پرش با اسب کشور
نمایش جزئیات
1397/06/31
بازدید فتح الهی معاون مشارکت های مردمی از مجموعه های سوارکاری سه گانه استان گلستان
نمایش جزئیات
1397/06/26
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور/ مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1397/06/25
...
صفحه 1 از 7 صفحه
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved