جمعه, 29 شهریور, 1398
FRIDAY, September 20, 2019
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
عملیات تعویض و نصب تابلو ورودی مجموعه سوارکاری و چوگان نورزوآباد
نمایش جزئیات
1398/06/26
نصب بنر به مناسبت ایام محرم
نمایش جزئیات
1398/06/26
بازدید معاون مجموعه های سوارکاری از اراضی موسوم به سوارکاری بیجار
نمایش جزئیات
1398/06/11
بازدید معاون مجموعه های سوارکاری از اراضی موسوم به سوارکاری سنندج
نمایش جزئیات
1398/06/11
هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی تابستانه 98 بندرترکمن برگزار شد
نمایش جزئیات
1398/06/09
بازدید از مجموعه سوارکاری استان یزد
نمایش جزئیات
1398/05/12
اهداء آثار تاریخی موزه اسب شهدا به موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک
نمایش جزئیات
1398/05/12
عملیات اجرایی عبور خط انتقال آب پروژه شرکت آبفا از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1398/05/12
هفته ششم مسابقات اسبدوانی بندرترکمن
نمایش جزئیات
1398/05/12
هشتمین کارگاه آموزشی اسب شناسی و آشنایی با ورزش سوارکاری
نمایش جزئیات
1398/05/02
هفته پنجم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن
نمایش جزئیات
1398/05/01
بازدید نیکوخصال از مجموعه سوارکاری خوراسگان اصفهان
نمایش جزئیات
1398/04/31
...
صفحه 1 از 11 صفحه
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved