سه شنبه, 06 مهر, 1400
TUESDAY, September 28, 2021
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
هفته اول مسابقات اسبدوانی مجموعه چوگان و سوارکاری نوروز آباد
نمایش جزئیات
1400/05/15
ادامه عملیات واکاری جنگل و کاشت نهال در مجموعه شوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1399/12/24
گرامیداشت هفته درخت کاری در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1399/12/20
افتتاحیه در مجموعه سوارکاری آق قلا
نمایش جزئیات
1399/11/24
عقب نشینی مجموعه سوارکاری گنبد در محور گنبد- کلاله و فنس کشی مجدد
نمایش جزئیات
1399/10/20
ارتقاء تجهیزات دکل مخابراتی در مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
نمایش جزئیات
1399/10/14
بازید ملاشریفی از مجموعه سوارکاری خوراسگان اصفهان
نمایش جزئیات
1399/10/06
فینال مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور
نمایش جزئیات
1399/08/02
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد 1399
نمایش جزئیات
1399/08/02
بازدید معاون و مسئولین مجموعه های سوارکاری از مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا
نمایش جزئیات
1399/07/22
بازدید ملاشریفی از مجموعه سوارکاری گنبد کاووس
نمایش جزئیات
1399/07/21
آماده سازی مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
نمایش جزئیات
1399/07/21
...
صفحه 1 از 14 صفحه
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved