دو شنبه 23 اردیبهشت با تأسیس موزه ملی ورزش یاد و خاطره قهرمانان ورزش ایران در اذهان باقی خواهد ماند  
   
  دکتر سلطانی فر :


وزیر ورزش و جوانان با ابراز خرسندی از احداث موزه ملی ورزش ایران اظهار داشت : موزه ملی ورزش ایران نام و خاطره قهرمانان بزرگ ورزش ایران در اذهان باقی خواهد ماند و ساختمان اصلی موزه ملی ورزش هم در کوتاهترین زمان آماده خواهد شد .

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، دکتر مسعود سلطانی فر در مراسم آغازین اهدا مدال های قهرمانان و فدراسیون های ورزشی به موزه ملی ورزش ایران اظهار داشت : کاری که به اتفاق دکتر صالحی امیری برای تأسیس موزه ملی ورزش ایران آغاز کردیم اکنون به روزهای أوج خودش رسیده است و جا دارد از این حرکت بزرگ فرهنگی ورزشی که با حمایت اهالی ورزش همراه شد و مدال ها ، یادمان ها ، کاپ ها و إسناد و مدارک دوران پرافتخار قهرمانی را به این موزه اهدا کردند ، تقدیر کنم.

وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد بعد از افتتاح فاز اول در کوتاهترین زمان ممکن ساختمان اصلی موزه ملی ورزش آماده شود .

دکتر سلطانی فر تصریح کرد: با تأسیس موزه ملی ورزش یاد و خاطره قهرمانان ورزش ایران در اذهان باقی خواهد ماند.