پنج شنبه 09 اردیبهشت دیدار مدیر مجموعه های سوارکاری کشور با مدیر عامل شرکت عمران هفت باغ علوی کرمان  
   
 
جلسه مشترک یوسف نیا با مدیر عامل شرکت عمران هفت باغ علوی کرمان و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری کشور ، سهیل یوسف نیا، در جریان سفر خود به استان کرمان ، صبح پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه جلسه مشترکی با سیاوشی ``مدیر عامل شرکت عمران هفت باغ علوی ``و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برگزار کردند .
در این جلسه مشکلات و معضلات مجموعه سوارکاری بین المللی هفت باغ مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی در جهت رفع موارد زیر ساختی صورت پذیرفت .
در پایان، اعضای جلسه ضمن بازدید از مجموعه سوا کاری بین المللی هفت باغ کرمان در جریان پیشرفت حصار دور مجموعه قرار گرفتند .
در این نشست ، ملاشریفی ``معاون مجموعه های سوارکاری `` کریم زاده ``معاون اداره کل ورزش و جوانان`` و جهانی `` مدیر حقوقی اداره کل ورزش و جوانان`` استان کرمان حضور داشتند .