سه شنبه 09 مهر بازدید مسئولین امور رفاهی و تدارکات شرکت توسعه از مجموعه سوارکاری نوروزآباد  
   
  در راستای راه اندازی و تجهیز ویلای رفاهی موجود در مجموعه؛

مسئولین امور رفاهی و تدارکات شرکت توسعه با همراهی ملاشریفی معاون مجموعه های سوارکاری صبح امروز از ویلای رفاهی موجود در مجموعه سوارکاری نوروزآباد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، صبح سه شنبه 9 مهرماه، در راستای راه اندازی و تجهیز ویلای رفاهی موجود در مجموعه سوارکاری نوروزآباد، طوبایی و بوربور مسئولین تدارکات و امور رفاهی شرکت توسعه ضمن بازدید از امکانات موجود موارد مربوط به تجهیز و بهره برداری از ویلای موجود را صورت برداری و مورد بررسی قراردادند.

در طی این بازدید ملاشریفی معاون مجموعه های سوارکاری اطلاعات لازم و موارد فنی مورد نیاز جهت بهره برداری هرچه بهتر از ویلای موجود را در اختیار طوبایی و بور بور قرار داد.

در این بازدید کریمی مسئول روابط عمومی مجموعه های سوارکاری نیز حضور داشت.