دو شنبه 08 دی ساخت گلخانه در مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد  
   
  ساخت گلخانه در مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد در راستای حفظ محیط زیست صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری کشور، از هفته گذشته با تاکید یوسف نیا ساخت گلخانه در مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد کلید خورد.

در این خصوص بهنام کریمی رییس مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد گفت : درراستای حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح کیفی فضای سبز مجموعه از هفته گذشته عملیات احداث گلخانه در مجموعه شروع شد .

رییس مجموعه سوارکاری وچوگان نوروزآباد ادامه داد، تهدیداتی در جهت تخریب درختان با قدمت طولانی، در سنوات قبل مشاهده شد که نیاز به توسعه محیط جنگلی این مجموعه بیش از پیش احساس می شد.

کریمی افزود، به منظور تکثیر و کاشت گونه های گیاهی خصوصا درختچه ها و درختان مقاوم به آفات و کم آبی در سطح مجموعه، بودجه قابل توجهی را طلب میکرد که با کمک گرفتن از تجربیات رفعتی معاون مجموعه (کارشناس فضای سبز) و بهره برداری بهینه از منابع موجود، ساخت گلخانه را در دستور کار قرار گرفت .