چهار شنبه 10 مهر برگزاری جلسه تعیین تکلیف وضعیت مجموعه سوارکاری صفائیه یزد  
   
 
با حضور حسینی معاون مشارکت های مردمی شرکت توسعه در استان یزد؛

وضعیت مجموعه سوارکاری صفائیه یزد با حضور معاون مشارکت های مردمی شرکت توسعه و مدیر مجموعه های سوارکاری و رئیس فدراسیون سوارکاری در استان یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، صبح سه شنبه 9 مهرماه، حسینی معاون مشارکت های مردمی شرکت توسعه به همراه نیکوخصال مدیر مجموعه های سوارکاری و خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری عازم استان یزد شدند تا در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و موضوعات مربوط به مجموعه سوارکاری صفائیه یزد توسط مدیرکل ورزش و جوانان این استان برگزار شده شرکت نمایند.

از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه، نحوه بهره برداری و سرمایه گذاری در مجموعه سوارکاری صفائیه یزد بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه معاون پشتیبانی اداره ورزش و جوانان و مهندس بیک رئیس هیات سوارکاری استان یزد نیز حضور داشتند.