چهار شنبه 17 مهر بررسی وضعیت مجموعه سوارکاری هفت باغ کرمان  
   
 
توسط معاون مجموعه های سوارکاری صورت گرفت؛

ملاشریفی معاون مجموعه های سوارکاری کشور در ادامه سفرهای استانی راهی استان کرمان شد و صبح امروز از مجموعه سوارکاری هفت باغ این استان بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، ملا شریفی معاون مجموعه های سوارکاری کشور صبح چهارشنبه ۱۷ مهرماه در ادامه سفر استانی خود از مجموعه سوارکاری این هفت باغ کرمان بازدید نمود تا از نزدیک در جریان وضعیت آن قرار گیرد.

در حین بازدید یزدان پناه مشاور دفتر حقوقی شرکت توسعه مستقر در استان کرمان مواردی را در خصوص آخرین وضعیت ملکی مجموعه خدمت ملاشریفی ارائه نمود.

گفتنی است، در این سفر کریمی مسئول روابط عمومی مجموعه های سوارکاری نیز ایشان را همراهی می کرد.