سه شنبه 17 اردیبهشت بهره برداری استخر بانوان مجموعه انقلاب از هفته آینده  
   
  پس از بازسازی های صورت گرفته مقرر شد/


معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مراحل نهایی بازسازی استخر بانوان مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، عباداله فتح الهی معاون پشتیبانی شرکت به همراه جلاییان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، صبح سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه از نزدیک در جریان مراحل نهایی بازسازی استخر بانوان مجموعه ورزشی انقلاب قرار گرفتند.

طبق اعلام مدیر مجموعه ورزشی انقلاب، تمام تلاش ها برای بهره برداری از این مجموعه استخر روباز و سرپوشیده مخصوص بانوان در هفته آینده در حال انجام است.

گفتنی است در این بازدید رهگذر سرپرست روابط عمومی و انصاری مدیر امور مالی شرکت نیز حضور داشتند.