دوشنبه, 15 آذر, 1400
MONDAY, December 6, 2021
سه شنبه 02 آذر
ارزیابی اماکن مورد بهره برداری فدراسیون های سوارکاری و دوومیدانی در مجموعه های ورزشی
ارزیابی اماکن مورد بهره برداری فدراسیون های سوارکاری و دوومیدانی در مجموعه های ورزشیهمکاری های دو فدراسیون های سوارکاری و دوومیدانی با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دیدار روسای این فدراسیون ها با مدیرعامل شرکت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، عصر دوشنبه اول آذرماه خلیلی رئيس فدراسیون سوارکاری با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، جلسه ای را در خصوص آخرین وضعیت بهره برداری از مجموعه سوارکاری نوروزآباد با مهندس عاصم یوسفی برگزار کرد.

در ادامه صیامی رئيس فدراسیون دوومیدانی نیز در جلسه ای با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پیرامون استادیوم های دوومیدانی و مجموعه دوومیدانی آفتاب، مباحثی مطرح و طرفین به تبادل نظر پرداختند.

این جلسات جداگانه، حدود یک ساعت در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به طول انجامید.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved