جمعه, 15 اسفند, 1399
FRIDAY, March 5, 2021
شنبه 18 بهمن
حضور همدانی درمجموعه های سوارکاری و چوگان نوروزآباد
حضور همدانی درمجموعه های سوارکاری و چوگان نوروزآباد
نشست معاون مشارکتها و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مدیرمجموعه های سوارکاری کشور

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری کشور ، امروز شنبه 18 بهمن 1399؛ همدانی معاون مشارکتها و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور در دفتر یوسف نیا مدیر مجموعه های سوارکاری کشور پیرامون مباحث مختلفی بحث و تبادل نظر نمودند .

یوسف نیا ضمن خیر مقدم به همدانی توضیحات مبسوطی در خصوص وضعیت مجموعه های سوارکاری ارائه نمود و آقای همدانی نیز رهنمودهای لازم را ارائه کردند .
محور اصلی گفتگوها طرح های سرمایه گذاری درمجموعه سوارکاری نوروزآباد بود که آخرین وضعیت آن تشریح گردید.
در این جلسه آقایان هاشمی ،حسینی، تاجبخش ،ملاشریفی و کریمی حضور داشتند


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved