پنج شنبه, 10 مهر, 1399
THURSDAY, October 1, 2020
پنج شنبه 18 اردیبهشت
بازدید مهندس یوسف نیا از مجموعه های سوارکاری سه گانه استان گلستان
بازدید مهندس یوسف نیا از مجموعه های سوارکاری سه گانه استان گلستان
به همراه مدیر امور قراردادها و رسیدگی فنی شرکت توسعه صورت گرفت؛

بازدید مهندس یوسف نیا مدیر مجموعه های سوارکاری به همراه رضایی مدیر امور قرارداد ها و رسیدگی فنی شرکت توسعه از مجموعه های سوارکاری سه گانه استان گلستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه مهندس یوسف نیا مدیر مجموعه های سوارکاری به همراه رضایی مدیر امور قراردادها و رسیدگی فنی شرکت توسعه راهی استان گلستان شدند و ضمن بازدید از مجموعه های سوارکاری جلساتی را با روسای هیات های سوارکاری استان گلستان و سه شهرستان گنبد کاووس، بندر ترکمن و آق قلا برگزار نمودند.

در ابتدا، دیداری با سردار رزاقیان رئیس هیات سوارکاری استان گلستان نموده و جلسه ای را در خصوص بررسی وضعیت قراردادهای و نحوه بهره برداری و نگهداری از مجموعه ها سوارکاری سه گانه استان گلستان توسط روسای شهرستان ها برگزار نمودند.

در ادامه سفر راهی شهرستان های آق قلا و بندر ترکمن شدند و ضمن بازدید از مجموعه های سوارکاری این شهرستان ها جلساتی را با موحد و قزل روسای هیات سوارکاری این شهرستان ها برگزار کردند.

در روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به شهرستان گنبد کاووس رفتند و با ایگدری دبیر هیات سوارکاری استان گلستان و نیازی رئیس هیات سوارکاری شهرستان گنبد جلساتی برگزار نمودند و در ادامه از نزدیک در جریان آخرین وضعیت مجموعه سوارکاری این شهرستان که به عنوان پایتخت سوارکاری کشور می باشد قرار گرفتند.

در این سفر، رضا ملا شریفی معاون مجموعه های سوارکاری ایشان را همراهی می کردند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved