پنج شنبه, 10 مهر, 1399
THURSDAY, October 1, 2020
سه شنبه 08 بهمن
جلسه بررسی حق النظاره 2 حلقه چاه آب مجموعه سوارکاری نوروزآباد
جلسه بررسی حق النظاره 2 حلقه چاه آب مجموعه سوارکاری نوروزآباد

در دفتر مدیریت امور منابع آب تهران بزرگ برگزار شد؛

جلسه بررسی و تعیین تکلیف بدهی خدمات آب 2 حلقه چاه مجموعه سوارکاری نوروزآباد صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت امور منابع آب تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، صبح سه شنبه 8 بهمن ماه جلسه بررسی و تعیین تکلیف بدهی حق النظاره 2 حلقه چاه مجموعه سوارکاری نوروزآباد با حضور ملاشریفی معاون مجموعه های سوارکاری و نمایندگانی از سوی فدراسیون های سوارکاری و چوگان ساعت 10 صبح در دفتر حبیبی سرپرست امور منابع آب تهران بزرگ برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه که به مدت 2 ساعت به طول انجامید آقایان قهرودی و رفعت نمایندگان فدراسیون های چوگان و سوارکاری ، حاتمیان معاون و خانم ابوالقاسمی کارشناس امور منابع آب تهران بزرگ نیز حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved