شنبه, 10 خرداد, 1399
SATURDAY, May 30, 2020
سه شنبه 16 مهر
اولین تور گردشگری مدارس منطقه 18 تهران در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
اولین تور گردشگری مدارس منطقه 18 تهران در مجموعه سوارکاری نوروزآباد

به مناسبت روز جهانی کودک و هفته تهران برگزار شد؛

اولین تور گردشگری مدارس منطقه 18 تهران با همکاری بهره بردار مجموعه سوارکاری نوروزآباد و ستاد گردشگری شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، صبح امروز 16 مهرماه مصادف با روز جهانی کودک و هفته تهران، اولین تور گردشگری مدارس منطقه 18 تهران با همانگی بهره بردار قسمت سوارکاری مجموعه با ستاد گردشگری شهرداری تهران در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار شد.

محور اصلی مراسم، برگزاری تورهای آشنایی با اسب برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است. بر این اساس با دعوت از کودکان و نوجوانان گروه های سنی مختلف با مساعدت ستاد گردشگری شهرداری تهران و از طریق مدارس، در قالب گروه بندی 20 نفره نسبت به آشنایی با خوراک و وعده غذایی اسب، دامپزشکی در مورد بدن اسب، نحوه تیمار، استفاده از زین و وسایل دیگر سوارکاری جهت آماده کردن اسب برای سوارکاری و همچنین نحوه پیاده و سوارشدن اسب آموزش داده خواهد شد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved