دوشنبه, 15 آذر, 1400
MONDAY, December 6, 2021
چهار شنبه 03 آذر
دیدار علیرضا دبیر با مهندس عاصم یوسفی
دیدار علیرضا دبیر با مهندس عاصم یوسفیرییس فدراسیون کشتی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، عصر چهارشنبه سوم آذرماه علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی با حضور در دفتر مهندس علیرضا عاصم یوسفی، با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه پیرامون اماکن و پروژه های فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی و نحوه قرارداد و بهره برداری آنها، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه، بهروز سطوتی مدیر قراردادهای جاری شرکت، گزارشی از وضعیت قراردادهای این فدراسیون ارائه کرد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved