پنج شنبه, 12 تیر, 1399
THURSDAY, July 2, 2020
شنبه 10 اسفند
بازدید مهندس کریمی از امکانات فدراسیون های مستقر در مجموعه ورزشی آزادی
بازدید مهندس کریمی از امکانات فدراسیون های مستقر در مجموعه ورزشی آزادی

به همراه روسای فدراسیون های کشتی و بسکتبال صورت گرفت/

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از اماکن و امکانات فدراسیون های مستقر در مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز شنبه 10 اسفندماه و در روز های پایانی سالی که منتهی به المپیک 2020 توکیو می باشد، مهندس کریمی با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از اماکن مختلف، امکانات و تجهیزات و تاسیسات ساختمانی فدراسیونهای کشتی و بسکتبال بازدید بعمل آورد.

در این بازدید که قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی، علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی و رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال حضور داشتند، حاضرین با همراهی مدیر عامل شرکت توسعه به بررسی وضعیت امکانات فدراسیون های ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی پرداختند.

در ادامه بازدید، مهندس کریمی پس از حضور در فدراسیون بسکتبال، از خانه های کشتی شهید ابراهیم هادی و شهید مصطفی صدرزاده مجموعه نیز دیدن نمود. علیرضا دبیر در جریان این بازدید گزارش کاملی از نحوه فعالیتهای صورت گرفته و بازسازی های عمرانی و برنامه های مختلفی که برای اردوها و تمرینات تیم های ملی کشتی به مرحله اجرا در آمده، ارائه نمود.

در پایان نیز در جلسه ای که با حضور روسای فدراسیون های بسکتبال و کشتی و در حضور مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و بمیزبانی مدیریت مجموعه ورزشی آزادی انجام شد، درخصوص تعاملات و همکاری های فیمابین تبادل نظر و بر تسریع در پرداخت بدهی های معوقه قراردادی و انشعابات فدراسیون ها به مجموعه توافقاتی بعمل آمد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved