چهارشنبه, 30 مهر, 1399
WEDNESDAY, October 21, 2020
شنبه 19 مهر
عملیات راه اندازی مجدد چاه آب مصرفی در مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
عملیات راه اندازی مجدد چاه آب مصرفی در مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد

چاه آب مصرفی مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد مجددا مورد بهره برداری قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، چاه مذکور به دلیل فرسودگی پمپ و تجهیزات سرچاهی غیرفعال شده بود، پس از رفع نواقص ایجاد شده، مجددا مورد بهره برداری قرار گرفت .تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved