سه شنبه, 04 آذر, 1399
TUESDAY, November 24, 2020
یک شنبه 27 مهر
برگزاری مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان
برگزاری مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان
رقابت های پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان در مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان، از تاریخ 28 مهرماه 1399 لغایت دوم آبان ماه 1399 به میزبانی مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار می شود .
این رویداد ورزشی طی 3 روز با فاصله 1 روز استراحت بین هرروز در مانژ مسابقات مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد برگزار می گردد .


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved