شنبه, 10 خرداد, 1399
SATURDAY, May 30, 2020
چهار شنبه 17 مهر
بررسی وضعیت مجموعه سوارکاری هفت باغ کرمان
بررسی وضعیت مجموعه سوارکاری هفت باغ کرمان

توسط معاون مجموعه های سوارکاری صورت گرفت؛

ملاشریفی معاون مجموعه های سوارکاری کشور در ادامه سفرهای استانی راهی استان کرمان شد و صبح امروز از مجموعه سوارکاری هفت باغ این استان بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، ملا شریفی معاون مجموعه های سوارکاری کشور صبح چهارشنبه ۱۷ مهرماه در ادامه سفر استانی خود از مجموعه سوارکاری این هفت باغ کرمان بازدید نمود تا از نزدیک در جریان وضعیت آن قرار گیرد.

در حین بازدید یزدان پناه مشاور دفتر حقوقی شرکت توسعه مستقر در استان کرمان مواردی را در خصوص آخرین وضعیت ملکی مجموعه خدمت ملاشریفی ارائه نمود.

گفتنی است، در این سفر کریمی مسئول روابط عمومی مجموعه های سوارکاری نیز ایشان را همراهی می کرد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved