پنج شنبه, 23 اردیبهشت, 1400
THURSDAY, May 13, 2021
چهار شنبه 08 اردیبهشت
دیدار مدیر مجموعه های سوارکاری کشور با مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان
دیدار مدیر مجموعه های سوارکاری کشور با مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان
سهیل یوسف نیا مدیر مجموعه های سوارکاری کشور ، جهت بازدید مجدد در ۲ ماهه گذشته راهی استان کرمان شد .
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری کشور ، سهیل یوسف نیا به همراه ملا شریفی معاون مجموعه های سوارکاری کشور ، جهت ارزیابی تعارضات صورت گرفته به مجموعه سوارکاری هفت باغ ، عازم استان کرمان شدند .
در جریان این بازدید ، ساخت حصار دور مجموعه هفت باغ استان کرمان در دستور کار قرار گرفت .
در پایان مدیر مجموعه های سوارکاری کشور با پاریزی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان دیدار و پیرامون همکاری و تعامل لازم برای خدمت رسانی بهتر به مردم ورزش دوست استان ، گفتگو کردند .
در این جلسه ملا شریفی معاون مجموعه های سوارکاری کشور ، یزدان پناه نماینده شرکت در استان کرمان ، کریم زاده معاون اداره کل ورزش و جوانان استان ، علی اکبری مدیر دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان استان و جهانی مدیر حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان حضور داشتند .تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved