یکشنبه, 03 مرداد, 1400
SUNDAY, July 25, 2021
معرفی مدیران و مسئولین
سهیل یوسف نیا
مدیر مجموعه های سوارکاری کشور
محمد رضا ملاشریفی
معاون مجموعه های سوارکاری کشور
بهنام کریمی
رئیس مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مصطفی نکولعل آزاد
رئیس مجموعه سوارکاری شهداء
مهدی تاجداری
مسئول روابط عمومی
امید علی کرمی
مسوول حراست
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved