سه شنبه, 02 بهمن, 1397
TUESDAY, January 22, 2019
مجموعه سوارکاری فتحي محمدي خرم آباد ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
با مساحتی در حدود 7 هكتار و داراي ميدان كورس، مانژ و اصطبل می باشد این مجموعه در بافت شهري خرم آباد واقع گردیده است.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved