یک شنبه 19 بهمن انتصاب حامد شهابی بعنوان سرپرست اداره پشتیبانی مجموعه های سوارکاری کشور  
   
  مدیر مجموعه های سوارکاری، سرپرست اداره پشتیبانی مجموعه های سوارکاری کشور را منصوب کرد
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری کشور، مهندس یوسف نیا ، طی حکمی " حامد شهابی" را بعنوان سرپرست اداره پشتیبانی مجموعه های سوارکاری کشور منصوب کرد.
در این حکم آمده است :
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمندجنابعالی انتظاار دارم از ظرفیتهای موجود و همکاری و تعامل با سایر همکاران، حداکثر تلاش خویش را در جهت پیشبرد اهداف تععین شده بکار بگیرید