جمعه 08 فروردین پایان کار پروژه دیوار کشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد  
   
 
در روز های ابتدایی سال ۱۳۹۹ انجام شد؛

پروژه دیوار کشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد با نصب نرده های آهنی لوله ای شکل به طول ۷۰۰ متر در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۹ به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، پروژه دیوارکشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد که از نیمه دوم سال گذشته نیمه کاره مانده بود با هماهنگی و پیگیری های صورت گرفته مهندس یوسف نیا مدیر مجموعه های سوارکاری با مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه همراه با آغاز نوروز ۱۳۹۹  به پایان رسید.

این دیوار از ابتدای درب اصلی مجموعه به سمت غرب کشیده شده و به طول 700 متر، کل ضلع شمالی مجموعه را در بر می گیرد.