چهار شنبه 10 اردیبهشت نشست تخصصی اولویت ها و بودجه ها عمرانی مجموعه های سوارکاری  
   
  با حضور مدیر مجموعه های سوارکاری بررسی شد؛

نشست تخصصی اولویت ها و بودجه ها عمرانی مجموعه های سوارکاری در سال ۹۹ با حضور مدیر این مجموعه ها، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه نشستی با حضور مهندس یوسف نیا مدیر مجموعه های سوارکاری، مهندس تقی زاده مدیر منطقه و ملا شریفی معاون مجموعه های سوارکاری به منظور بررسی اولویت ها و بودجه های عمرانی سال ۹۹ برگزار شد.

گفتنی است این نشست که در دفتر مدیریت مجموعه های سوارکاری برگزار شد آقایان درویشی رئیس مجموعه سوارکاری نوروزآباد و حسن خانی کارشناس معاونت فنی و مهندسی شرکت نیز حضور داشتند.