سه شنبه 17 بهمن مهندس کریمی از بازسازی سکوهای طبقه دوم ورزشگاه آزادی بازدید خواهد کرد  
   
 

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از بازسازی سکوهای طبقه دوم ورزشگاه آزادی بازدید می نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه به همراه ساکت دبیر فدراسیون فوتبال، صبح سه شنبه 17 بهمن ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی ضمن برگزاری جلسه با مدیر مجموعه، از بخش های مختلف ورزشگاه بازدید خواهند کرد.

ایشان قرار است راهی استادیوم صدهزارنفری شده تا از نزدیک در جریان وضعیت این استادیوم فوتبال و پیشرفت عملیات نوسازی جایگاه بتنی طبقه دوم تماشاگران قرار گیرند. همچنین در این بازدید از آماده سازی دیگر بخش های این ورزشگاه نیز دیدن خواهد شد.

قرار است "اینفانتینو" رییس فیفا طی ماه آینده راهی تهران شده و شهراورد پرسپولیس و استقلال را در ورزشگاه آزادی از نزدیک تماشا کند.

گفتنی است در این بازدید، آقایان عباسی معاون فنی و مهندسی شرکت، طباطبایی مدیر مجموعه، خمارلو مدیر روابط عمومی و همچنین مشاور طرح جامع مجموعه نیز حضور خواهند داشت.