جمعه, 15 اسفند, 1399
FRIDAY, March 5, 2021
یک شنبه 19 بهمن
انتصاب حامد شهابی بعنوان سرپرست اداره پشتیبانی مجموعه های سوارکاری کشور
انتصاب حامد شهابی بعنوان سرپرست اداره پشتیبانی مجموعه های سوارکاری کشور
مدیر مجموعه های سوارکاری، سرپرست اداره پشتیبانی مجموعه های سوارکاری کشور را منصوب کرد
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری کشور، مهندس یوسف نیا ، طی حکمی " حامد شهابی" را بعنوان سرپرست اداره پشتیبانی مجموعه های سوارکاری کشور منصوب کرد.
در این حکم آمده است :
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمندجنابعالی انتظاار دارم از ظرفیتهای موجود و همکاری و تعامل با سایر همکاران، حداکثر تلاش خویش را در جهت پیشبرد اهداف تععین شده بکار بگیرید


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved