جمعه, 29 شهریور, 1398
FRIDAY, September 20, 2019
دو شنبه 20 خرداد
بهبود کیفیت مانژها و زمین های مسابقات و اسکان کورس با اجرای عملیات تسطیح
بهبود کیفیت مانژها و زمین های مسابقات و اسکان کورس با اجرای عملیات تسطیح
در مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد صورت گرفت؛

سرپرست مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد از اجرای عملیات تسطیح مانژها و زمین های مسابقات و اسکان در این مجموعه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، احمد درویشی، سرپرست مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد گفت: عملیات تسطیح و اصلاح مانژها و زمین های مسابقات و اسکان ترکمن ها در حدود 8 هکتار از اراضی مجموعه با هدف بهبود کیفیت توسط بهره بردار قسمت سوارکاری در چهار چوب موضوع قرارداد فی مابین صورت پذیرفت.

هدف از تسطیح مانژها و زمینها اصلاح و بهبود کیفیت مانژهای مسابقات پرش، تمرین شماره 1 و 4، زمین مسابقات اسبدوانی و زمین اسکان کورس و همچنین استفاده بهینه از این مانژها و زمین ها می باشد.

این عملیات از هفته گذشته توسط بهره بردار مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد بوسیله یک دستگاه گریدر به صورت شبانه روزی در یک هفته انجام شد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved