چهارشنبه, 01 آبان, 1398
WEDNESDAY, October 23, 2019
یک شنبه 16 تیر
برگزاری سه مزایده داخلی مجموعه ورزشی انقلاب و سوارکاری
برگزاری سه مزایده داخلی مجموعه ورزشی انقلاب و سوارکاری
با حضور معاون شرکت و مدیران مجموعه ها صورت گرفت/مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری مشهد و برخی اماکن داخلی مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح یکشنبه ۱۶ تیر ماه مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری مشهد و همچنین سالن بولینگ و غرفه هنرهای سنتی در مجموعه ورزشی انقلاب با حضور حسینی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، شعبانلو مدیر مجموعه انقلاب، نیکوخصال مدیر مجموعه های سوارکاری کشور، قدمی معاون اداره حراست، جمالی مسوول بازرسی شرکت و نمایندگان ذیحسابی جاری و قراردادها نیز حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved