دوشنبه, 29 دی, 1399
MONDAY, January 18, 2021
دو شنبه 07 بهمن
بازدید معاون مجموعه های سوارکاری از مجموعه سوارکاری هفت باغ کرمان
بازدید معاون مجموعه های سوارکاری از مجموعه سوارکاری هفت باغ کرمان

به همراه شاکری معاون حقوقی شرکت توسعه صورت گرفت؛

بازدید ملاشریفی و شاکری معاونین مجموعه های سوارکاری و حقوقی شرکت توسعه از مجموعه سوارکاری هفت باغ کرمان در ادامه ماموریت کارگروه پیگیری امور مستند سازی و جذب سرمایه گذاری به استان کرمان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، صبح روز گذشته 6 بهمن ماه و ادامه مأموریت کارگروه پیگیری امور مستند سازی و جذب سرمایه گذاری به استان کرمان ملاشریفی معاون مجموعه های سوارکاری و شاکری معاون حقوقی شرکت توسعه با حضور در مجموعه سوارکاری هفت باغ کرمان از مجموعه بازدید کردن و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت مجموعه قرارگرفتند.

در حین بازدید یزدان پناه مشاور دفتر حقوقی شرکت توسعه مستقر در استان کرمان مواردی را در خصوص آخرین وضعیت ملکی مجموعه خدمت نامبردگان ارائه نمود.

در ادامه به همراه دیگر اعضا کارگروه پیگیری امور مستند سازی و جذب سرمایه گذاری کرمان راهی استادیوم ورزشی شهید سلیمی کیا کرمان شدند و ضمن بازدید از استخر این مجموعه نسبت به وضعیت هزینه کرد هیأت شنا بررسی های لازم را صورت دادند و در انتها راهی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان شدند و با مدیر کل و مسئولین این اداره جلسه ای را در این همین راستا برگزار نمودند.

در این بازدید و جلسه زندی معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان، تاجبخش و جاودانی مدیر و معاون پروژه های BOT معاونت جذب و مشارکت های مردمی شرکت توسعه نیز حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved