چهارشنبه, 30 مهر, 1399
WEDNESDAY, October 21, 2020
دو شنبه 21 مهر
بررسی رفع موانع مالی جهت تکمیل سالن ۶ هزارنفری شیراز
بررسی رفع موانع مالی جهت تکمیل سالن ۶ هزارنفری شیراز


بررسی رفع موانع مالی جهت تکمیل سالن ۶ هزارنفری شیراز

در دیدار استاندار فارس با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، آخرین وضعیت پروژه های ورزشی این استان، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، دوشنبه ۲۱ مهرماه، دکتر رحیمی استاندار فارس با حضور در دفتر مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، جلسه ای را پیرامون بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان فارس برگزار کردند.

در این جلسه، تکمیل نهایی سالن ۶ هزارنفری شیراز و رفع موانع مالی آن مورد بررسی حاضرین قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه ، مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی، هدایتی ذیحساب طرح های عمرانی و وحید منادی مدیر فنی منطقه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved