دوشنبه, 15 آذر, 1400
MONDAY, December 6, 2021
یک شنبه 30 آبان
تعمیر سیستم آبرسانی مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا
تعمیر سیستم آبرسانی مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا

تعمیرات سیستم آبرسانی به مانژ ها و فضای سبز مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری کشور ، با در اختیار قرارگرفتن مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا ، عملیات آماده سازی و بهسازی سیستم آبرسانی و رفع ترکیدگی لوله ها و شیر های آب به پایان رسید

ملا شریفی مدیر مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا ، با بازدیدهای مداوم و طی چند
نوبت در طول هفته ، شخصا نسبت به رفع موانع موجود ، جهت آسایش حال ورزشکاران محترم اقداماتی را صورت دادند .


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved